Årsmøte Lier VBK 2020 -Husk påmelding

Årsmøteinnkalling 2020 Lier VBK
Møte: Årsmøte 2020
Dato:  Torsdag  4.juni 2020
Klokken: 18.00
Sted: Hegg skole- Hegghallen 1 etg
Velkommen til årsmøte!
Vi har gleden av å invitere akkurat deg til årsmøte for Lier VBK. Det er her det skjer og det er her du har muligheten til å være med å sette ditt preg på aktiviteten i klubben framover.

@ Kontaktpersoner / oppmenn og -damer: sørger dere for å informere i de respektive lag om at årsmøtet blir 4. juni Denne gangen er det også viktig at folk melder seg på i forkant, som følge av koronatiltak

På grunn av Korona og smittevernstiltak / servering ber vi om at alle som vil delta på årsmøtet haker av for «kommer» på årsmøteinnlegg på det enkelte lag sin facebook-side (er du medlem av flere – velg en)

Mvh
Styret Lier VBK

Agenda:

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger

Årsberetningene fra lagene må være inne før mandag 1 juni

 1. Regnskap 2019

Regnskapet vil vise et betydelig overskudd, og klubbens egenkapital vil øke tilsvarende.

 1. Budsjett 2020

Vi legger opp til et begrenset underskudd i 2020, gitt klubbens gode økonomiske situasjon

 1. Dugnad / innsats for klubben
 • Kakedugnad: se punkt 8 under
 • Klubbens medlemmer forventes å støtte opp om arrangementer der hvor klubben deltar, eksempelvis turneringsarrangementer, Lierdagene, etc.

Evt. andre dugnader organiseres evt. lagsvis, se også punkt 8 under

 1. Kontingent og avgifter + kakedugnader

Styrets forslag:

Styret innstiller på at medlemskontingent holdes uforandret (400), men at det foretas endel endringer i treningsavgifter og kakedugnader

 • Barne- & Ungdomslag(disse har tilbud om å spille i serie, og har tilbud om to treninger i uka):  opp fra 750 til 900 i året. Dette fordi aktivitetstilbudet på disse lagene har gått opp betydelig i forhold til tidligere. Målsetning for Kakedugnad: 20/10 bokser ( over /under 13 år, som før)
 • Voksenlag med tilbud om serie- eller turneringsspill og en / to treninger i uka:Beholder hendholdsvis 1050 / 1300 i året. Målsetning for kakedugnad: Målsetning for kakedugnad: 30 bokser (som før). Aktiviteten til disse medfører endel kostnader for klubben, men som følge av god økonomi mener styret det kan forsvares å beholde eksisterende ordning.
 • Voksenlag uten tilbud om serie- eller turneringsspill og en / to treninger i uka: Fjerner aktivitetsavgift – disse lagene betaler kun kontingent, da klubben ikke har utgifter til disse lagenes aktiviteter, utover evt. halleie.  Målsetning for kakedugnad: 10 bokser (ned fra 30 bokser). Disse lagene må betale enhver aktivitet utenom trening selv.

Lag som har organisert andre typer dugnader som skaffer til veie minimum like mye som kakedugnaden, kan be styret om fritak for kakesalg (følger kalenderåret).

 1. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor

Som følge av utfordringer med å skaffe trenere, ønsker styret å ha mer fleksibilitet i forhold til å godtgjøre trenere. Det foreslås derfor at styret gis myndighet til å fastsette trenerhonorar individuelt innenfor budsjettet som vedtas av årsmøtet. Dette på bakgrunn av kvalifikasjoner omfang av trenerjobb, samt tilknytning til klubben. I tillegg til fast honorar kan trenere motta kjøregodtgjørelse til/fra kamper og turneringer.  

Styret gis også myndighet til å også avtale timesbasert honorering for ungdomstrenere som har gjennomført trenerkurs. 

Det foreslås å videreføre ordningen med et årlig styrearrangement framfor honorar for styreverv, samt at revisor ikke honorers.

 1. Valg av styre

Følgende er ikke på valg:        Inghild, Knut-Are, Gunn og Oddvar

Følgende tar gjenvalg:             Grethe

Følgende tar ikke gjenvalg:     Hanne og Sabine

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:

Hilde Thalerud                        (OG)

Nathalie Åsly Karlsen             (JU17 & JU19)

Esther Røise                              (JU17 & JU19)

Deltakere til regionsting: Valgkomiteen innstiller:

Knut-Are, Inghild, og minst en av ungdomsrepresentantene i styret.

Vara for Inghild: Grethe. Vara for Knut-Are: Oddvar. Vara for ungdomsrepresentantene: Sabine.

 1. Eventuelt

Styret har ikke foreslått andre saker på evt.

 

 

Avlyst -G17 Deltar i NM 27-29 mars 2020 i Stavanger

https://volleyball.no/nyheter/status-koronavirus-11-mars-2020

Gutter 17 skal som tidligere annonsert spille NM i Stavanger 27-29 mars i år💪HURRA – GO LIER
I den forbindelse hadde vi satt utrolig stor pris på om du ville bidra med flaskepant i februar og mars måned😍
Vi kommer gjerne og henter, men hvis du synes d er enklere å pante selv og heller vipse beløpet Så er dette selvfølgelig mulig.
Håper du har lyst og mulighet til å hjelpe gutter 17
Ta gjerne kontakt med Inghild for nummer du kan vipse til😉

IMG_3002

G17 har fått egne sponsorer i forbindelse med sin kvalifisering til NM

http://www.extra-produkter.no

5CD0E2CC-B619-400C-AD0F-FD69DB4E8A6D https://www.lierkroa.no

E87495BF-E3B7-455A-8EF1-785FAEE0C9B4
 https://albjerkbil-lier.volkswagen.no

Logo Lier Hus  https://lierhus.no

Logo Kiwanis       https://www.facebook.com/kiwanisclublier

Logo Comfort lierhttps://www.comfort.no/rorlegger/buskerud/comfort-lier

Åpen hall i regi av Lier Volleyballklubb

Åpen hall i regi av Lier Volleyballklubb mars til juni 2020. 4 lørdager fram til juni vil Lier VBK arrangere åpen hall i Lierhallen med volleyballspill.  Dette er et gratis tilbud til barn og unge mellom 9 og 19 år.

Lier Volleyballklubb ønsker å bidra til aktivitet for barn og unge i bygda og omegn. Du har kanskje ennå ikke funnet en aktivitet som passer helt for deg, eller kanskje du ønsker en aktivitet til. Da har du nå en god mulighet til å finne ut om volleyball kan være det rette for deg.

Disse 4 lørdagene vil Lierhallen være åpen mellom kl. 10.00 og 12.00:

vbk logo bilde farger

 • 7 mars
 • 4 april
 • 9 mai
 • 6 juni

Vi oppfordrer derfor dere mellom 9 og 19 år til å ta turen til Lierhallen disse lørdagene. Ingen forkunnskaper om volleyball er nødvendig – klubben stiller med instruktørerer og nødvendig utstyr. Du trenger kun å ha med deg innsko, og helst tøy som ikke er til hinder for mye bevegelse. Det koster ingen ting å være med disse lørdagene, og det er heller ingen forpliktelser videre.

Lier VBK har siden starten i 1975 bidratt til å holde barn, ungdom og voksne i aktivitet. Klubben setter folkehelse i fokus, og arbeider derfor for å skape et allsidig tilbud til unge og voksne i nærmilijøet. Vi har jente- og guttelag i aldersbestemte klasser, samt flere voksenlag. Her har vi et spenn fra rene mosjonistlag, til førstelagene våre på både dame- og herresiden som denne sesongen begge spiller i 2. divisjon.

«For oss i Lier Volleyballklubb er det viktig med inkludering av alle, og at vi sammen skaper fellesskap og tilhørighet med gjensidig respekt for hverandre», sier Inghild Bethinussen, leder av Lier VBK. Hun fortsetter: «Ikke minst er det viktig at det å spille volleyball sammen både er moro og gir mestringsfølelse».

Lier VBK håper å se mange barn og unge i Lierhallen disse lørdagene, og dersom det blir god oppslutning tar vi sikte på å videreføre dette gratis tilbudet etter jul. Kom og spill volleyball sammen med oss, da vel.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på Liervolley@gmail.com. Evt. Kan du ringe Inghild Berthinussen på Tlf. 988 38 178.

D1 Helg i Tønsberg 21 og 22 sept

D1 har hatt en fin helg i Slagenhallen i Tønsberg. Søndag møtte vi først Holstad hvor det ble en grei 2-0 seier. Så ventet OSI3 i kvartfinalen, en kamp vi vant etter mye god jobbing. I semifinalen møtte vi de flinke unge Koll2-jentene. Disse ble dessverre hakket for sterke for oss i dag og med det endte vi i bronsefinalen. Her ble det en spennende kamp mot OSI2, men som vi tilslutt dro i land 2-0 etter mye hard jobbing! Pokal ble det også 🏆🏐😁

Hilsen Inghild

H1 har vært på turnering i helgen

H1 deltok på turnering 22 september

Fantastisk turnering av samtlige på H1 laget vårt👏🏻👏🏻👏🏻Samtlige på banen presterer over evne i de avgjørende, og viktige stundene. Herrene våre får en flott 4 plass til slutt i dag🤩vi gleder oss til følge dere videre👍🏻dette er tross alt bare starten av sesongen 😁2-3-LIER🙌🏐💪

Hilsen Inghild