Vedrørende siste coronatiltak i Lier

Skolene stenger ned og har hjemmeundervisning fram til jul.

Treninger gjennomføres etter nærmere informasjon på lagsidene på Facebook.

Voksen lagene : Mix, H2, D1 og H1 og old girls stenger treningene med en gang.

Ungdomslagene sjekker Facebook for nærmere informasjon fra sitt lag. I utgangspunktet holdes treningene til og med 18.des. Sjekk med eget lag for treninger.

Husk smitte vern reglene når en møter til trening.

Corona regler for Lier VBK

Alle nasjonale og lokale regler gjelder til enhver tid. Skulle informasjonen om praktisk gjennomføring avvike så gjelder de nasjonale og lokale regler hvis de er strengere enn det som er beskrevet.

Coronatiltak

Regler fra tidligere i høst videreføres i hovedsak, men det er enkelte innstrammingerr.

Alle trenere og oppmenn må sette seg inn i gjeldende regler. Styret vil også ta et ansvar for å følge med på endringer som erfaringsmessig kan komme på kort varsel. I såfall vil vi videreformidle ny informasjon til dere så godt som vi klarer.  

De viktigste smittevernstiltakene som gjelder nå (utover det som er i samfunnet forøvrig):

Kun 100% friske personer kommer på trening

Håndhygiene må være god – håndvask før trening. Spriting av hender innimellom når det er pauser i spillet.   

Voksne må vi trene i adskilte grupper, med max 20 pers, inkl trener i hver gruppe. I praksis betyr dette at hvert lag må trene separat fra andre. Adskillelse med skillevegg er OK.

For ungdommer foreligger det ikke antallsbegrensning på trening.

Både unge og voksne må spesielt unngå trengsel i områder hvor flere lag ferdes, slik som i garderober, og der hvor utstyr lagres. Når vi ikke spiller så holder vi igjen meteren.

Alle sørger for å holde avstand til andre grupperinger når man går inn og ut av hallen (i Lierhallen vi dette si at vi går inn i hallen via garderobene, mens vi går ut igjen direkte mot utgangsdøra)

Deltakere på hver trening registreres for mulig smittesporing – dette betyr at vi også må ha kontaktinfo registrert. Trener (kan evt. delegeres til oppmann) har ansvar for å registrere og lagre oversikt over hvem som har vært tilstede. Ofte er påmelding på Spond eller Facebook bruk til dette.

Endringer kan forekomme på kort varsel

Mer info finnes også på NVBF sine sider Protokoll – Korona – Norges Volleyballforbund

Koronaregler i Lier

Fra 6.desember 2021 fjerner vi den lokale koronaforskriften i Lier. Fra denne datoen gjelder kun nasjonale regler og anbefalinger.- See more at: https://www.lier.kommune.no/koronavirus https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

Klubbavtale på utstyr med Squashbutikken

Følg linken for å se aktuelle produkter

30% på de produktene som er presentert på forsiden

25% på andre produkter

Rabattkode legges ut på lagenes facebookside. Den skal kun benyttes av medlemmer.

Lier VBK – klubbavtale | Squashbutikken.no

På Squashbutikken sin siden har vi plukket ut de mest relevante produktene. For andre produkter fra Salming vil det også være mulig å bestille dette direkte på www.salming.no sine hjemmesider med klubbrabatt (samme kupongkode).

Årsmøte Lier VBK 24. Mars 2021 kl. 18.00 – 19.30

Agenda

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Behandle regnskap 2020, samt beretninger fra revisor og kontrollutvalget
 6. Behandle budsjett 2021
 7. Behandle innkomne forslag og saker
  • Ny lovnorm for Lier VBK
  • Evt. øvrige innkomne saker
 8. Dugnad / innsats for klubben
 9. Kontingent og avgifter + kakedugnader
  • Styrets forslag:
   • Styret gis myndighet til å innvilge en forholdsmessig reduksjon i aktivitetsavgift for sesongen 2021/22, i forhold til reduksjon i tilbud gjennom sesongen 2020/21 (for de som betalte aktivitetsavgift sist sesong).
   • For øvrig beholdes satser fra sist sesong
 10. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor
  • Forslag fra styret:
   • Fastsettelse av trenergodtgjørelser fortsetter å ligge under styrets beslutningsmyndighet
 11. Valg av styre og representanter til regionsting
 12. Evt.

Regnskap 2020

Revisjonsberetning fra revisor  

Budsjett 2021   

Forslag til ny lovnorm Lier VBK   

Styrets årsberetning

Personvern og samtykker

PERSONVERN (GDPR) I LIER VBK
Lier VBK tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle
personopplysninger på en forsvarlig måte. I den forbindelse vil alle
eksisterende medlemmer i løpet av kort tid motta en samtykkeforespørsel om
følgende:
– behandling av personopplysninger – dette i forbindelse med ditt eller ditt
barns medlemskap hos Lier VBK
– publiseringer av gruppebilder
– elektronisk informasjon

Samtykke er frivillig og styres av medlemmet selv eller dens foresatte.

Dette gjøres via Medlemsappen Gnist (har
tilknytning til vårt medlemssystem Styreweb). Medlemmet selv eller dens
foresatt har til enhver tid oversikt over samtykkene i Gnist, og her kan de
enkelt gi eller trekke tilbake sine samtykker. Samtykke må gjøres via innlogging
på pc.

Nærmere informasjon om Personvern og GDPR, finner du under temaet Personvern
på vår hjemmeside.

Avlyst -G17 Deltar i NM 27-29 mars 2020 i Stavanger

https://volleyball.no/nyheter/status-koronavirus-11-mars-2020

Gutter 17 skal som tidligere annonsert spille NM i Stavanger 27-29 mars i år💪HURRA – GO LIER
I den forbindelse hadde vi satt utrolig stor pris på om du ville bidra med flaskepant i februar og mars måned😍
Vi kommer gjerne og henter, men hvis du synes d er enklere å pante selv og heller vipse beløpet Så er dette selvfølgelig mulig.
Håper du har lyst og mulighet til å hjelpe gutter 17
Ta gjerne kontakt med Inghild for nummer du kan vipse til😉

IMG_3002

G17 har fått egne sponsorer i forbindelse med sin kvalifisering til NM

http://www.extra-produkter.no

5CD0E2CC-B619-400C-AD0F-FD69DB4E8A6D https://www.lierkroa.no

E87495BF-E3B7-455A-8EF1-785FAEE0C9B4
 https://albjerkbil-lier.volkswagen.no

Logo Lier Hus  https://lierhus.no

Logo Kiwanis       https://www.facebook.com/kiwanisclublier

Logo Comfort lierhttps://www.comfort.no/rorlegger/buskerud/comfort-lier