Dommerkurs i Hegghallen 16,-18.sept.

Forbundet stiller krav til at alle lag i 2 div må stille med minimum 1 dommer som tar på seg 2 dommeroppdrag gjennom sesongen – hvis ikke dette gjøres får laget en bot ( i fjor var den på kr.1000,-)

Når ungdomslagene ( 15-17-19) er med på US runder må hvert lag stille med 1.+2.dommer, sektretariat og linjedommere.

På bakgrunn av dette ønsker klubben å gjennomføre et internt dommerkurs.

Kurset er gratis.

Det vil være plass til 12-15 som kan ta et fullverdig dommerkurs, og få Dommer 1 tittel. Disse kan da dømme på US-runder og 2.-5.divisjon og få betalt ( fin ekstrajobb for ungdommer/studenter)

Kurset består av en teoridel på 4 timer, og deretter praktisk dømming.
Vi tilbyr og ønsker imidlertid at flest mulig kan delta på Teoridelen, da det vil gi nye/unge spillere en god innføring i regler og volleyballspill og en fin oppfriskning for «gamle» spillere.
Til de som tar teoridelen nå, men ikke vil eller får gjennomført praksisdømmingene, kan få gjort dette senere i sesongen, på US runder/5 div turneringer.

TEORIDELEN: Fredag 16.9 i Hegghallen fra kl 17-21.

Samme helga arrangerer vi da en internturnering og inviterer noen lag utenfra. Dette for at dommerne skal få sine praksiskamper, og gjerne på flere nivåer.

DENNE TURNERINGA VIL FOREGÅ I HEGGHALLEN
Lørdag kl 14-20
Søndag mer eller mindre hele dagen.

Påmelding skjer via kontaktpersonen på laget ditt.

Klubbavtale på utstyr med Squashbutikken

Følg linken for å se aktuelle produkter

30% på de produktene som er presentert på forsiden

25% på andre produkter

Rabattkode legges ut på lagenes facebookside. Den skal kun benyttes av medlemmer.

Lier VBK – klubbavtale | Squashbutikken.no

På Squashbutikken sin siden har vi plukket ut de mest relevante produktene. For andre produkter fra Salming vil det også være mulig å bestille dette direkte på www.salming.no sine hjemmesider med klubbrabatt (samme kupongkode).

Corona regler

Lier VBK følger nasjonale og lokale regler. Det er ingen nasjonale regler eller lokale regler som begrenser aktivitetene våre nå.

Man holder seg hjemme når man er syk eller er smittet.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smitteverntiltakene-oppheves/id2900873/

Utdrag fra Regjeringen.no – les mer på lenken over

Dette er anbefalingene som gjelder nå

Generelle råd til befolkningen

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste deg dersom du ikke har symptomer selv om du har nærkontakter som er smittet.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ved positiv covid-test, hold deg hjemme i fire dager fra symptomstart eller fra dagen for positiv test for dem uten symptomer. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt testing, men anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt

Arrangementer og sammenkomster

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Isolasjon

 • Forskriftsfestet krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg hjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn.
 • Dersom det av hensyn til drift er nødvendig at noen smittede møter på jobb, finnes det egne smittevernfaglige råd om hvordan dette kan gjennomføres. Se FHI sine nettsider.
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehagealder og skoleelever, som kun anbefales å holde seg hjemme dersom de er syke.

Årsmøte LIER VBK 17.mars kl.18.00

Årsmøte Lier VBK torsdag 17. mars 2022 kl. 18.00 – 19.30
Avholdes digitalt på Teams

Microsoft Teams meeting. Join on your computer or mobile app. Click here to join the meeting


Agenda

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Behandle regnskap 2021, samt beretninger fra revisor og kontrollutvalget
 6. Behandle budsjett 2022
 7. Behandle innkomne forslag og saker
  o Mellomfinansiering sandvolleyballanlegg
  ▪ Forskuttering av spillemidler fra Lier kommune
  ▪ Egen forskuttering av MVA-kompensasjon ved bruk av egenkapital
  ▪ Evt. annet låneopptak for mellomfinansiering
  o Evt. øvrige innkomne saker
 8. Dugnad / innsats for klubben
 9. Kontingent og avgifter + kakedugnader
 10. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor
 11. Valg av styre og representanter til regionsting
 12. Evt.
  Relevante dokumenter legges ut til gjennomsyn på klubbens facebookside:
  www.facebook.com/LierVBK
  Samt på vår hjemmeside
  https://liervolley.wordpress.com

Årsberetninger