Bli medlem

Jeg er interessert i å begynne å spille – hva gjør jeg?

Det er flott at du er interessert i å spille volleyball. For spørsmål, kontakt oss på liervolley@gmail.com, eller kontakte trener / lagleder / oppmann for det aktuelle laget. Du kan, hvis det er ledig plass, delta på 2-3 prøvetreninger. Kontaktinformasjon finner du på lagenes sider.

For innmelding eller for å registrere din interesse og kontaktinformasjon, klikk på linken nedenfor:

https://liervolleyballklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

En sesong følger skoleåret.

Priser – barn/ungdom sesongen 2021/2022

Barn/ungdom 8-13 år: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 750 kr = 1150 kr.
Ungdom 14-19 år: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 750 kr = 1150 kr.

Vi forventer at foreldre/spillere stiller på noen dugnader som feks. parkeringsvakt, hjelp ved turneringer eller lignende, og kakedugnad. Ungdom 8-13 år spillere forventes å selge 10 kakebokser hver og ungdom 14-19 år samt 20 kakebokser.

Priser – senior, sesongen 2021/2022:

Herrer 1 – 2. divisjon: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 1300 kr = 1700 kr.
I tillegg kommer lisens (se link under).

Herrer 2 – ikke seriespill: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 1300 kr = 1700 kr.
(1 trening i uka 400+1050=1450).

Damer 1 – 2. divisjon: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 1300 kr = 1700 kr.
I tillegg kommer lisens (se link under) ved eventuelt serie/cup spill.

Mix: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 1050 kr = 1450 kr.
Old Girls: Medlemskontingent 400 kr + aktivitetsavgift 1050 kr = 1450 kr.

Seniorlag dekker alle utgifter til reiser i forbindelse med kamper selv.

Lagene stiller som funksjonærer for hverandre når det trengs.

Seniorspillere forventes å delta på kakedugnad (30 bokser), samt noen dugnader som parkeringsvakt, søppelplukking eller ved klubbens arrangementer.

Spillere betaler selv lisens og overgangsgebyr dersom de kommer fra en tidligere klubb eller skal videre til en ny.

Lisens

  • Norges Volleyballforbund lisens regler https://volleyball.no/lisens-og-forsikring
  • Lisens betales i henhold info på linken over.
  • Alle som deltar på kamp i serie og cup skal ha lisens fra 13 år
  • Alle fra og med 13 år anbefales å løse lisens selv om de bare trener. Lisens U13 eller Trygg på trening

Lier VBK kontonummer: 2260.05.27707