Dommerkurs i Hegghallen 16,-18.sept.

Forbundet stiller krav til at alle lag i 2 div må stille med minimum 1 dommer som tar på seg 2 dommeroppdrag gjennom sesongen – hvis ikke dette gjøres får laget en bot ( i fjor var den på kr.1000,-)

Når ungdomslagene ( 15-17-19) er med på US runder må hvert lag stille med 1.+2.dommer, sektretariat og linjedommere.

På bakgrunn av dette ønsker klubben å gjennomføre et internt dommerkurs.

Kurset er gratis.

Det vil være plass til 12-15 som kan ta et fullverdig dommerkurs, og få Dommer 1 tittel. Disse kan da dømme på US-runder og 2.-5.divisjon og få betalt ( fin ekstrajobb for ungdommer/studenter)

Kurset består av en teoridel på 4 timer, og deretter praktisk dømming.
Vi tilbyr og ønsker imidlertid at flest mulig kan delta på Teoridelen, da det vil gi nye/unge spillere en god innføring i regler og volleyballspill og en fin oppfriskning for «gamle» spillere.
Til de som tar teoridelen nå, men ikke vil eller får gjennomført praksisdømmingene, kan få gjort dette senere i sesongen, på US runder/5 div turneringer.

TEORIDELEN: Fredag 16.9 i Hegghallen fra kl 17-21.

Samme helga arrangerer vi da en internturnering og inviterer noen lag utenfra. Dette for at dommerne skal få sine praksiskamper, og gjerne på flere nivåer.

DENNE TURNERINGA VIL FOREGÅ I HEGGHALLEN
Lørdag kl 14-20
Søndag mer eller mindre hele dagen.

Påmelding skjer via kontaktpersonen på laget ditt.

Årsmøte LIER VBK 17.mars kl.18.00

Årsmøte Lier VBK torsdag 17. mars 2022 kl. 18.00 – 19.30
Avholdes digitalt på Teams

Microsoft Teams meeting. Join on your computer or mobile app. Click here to join the meeting


Agenda

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Behandle regnskap 2021, samt beretninger fra revisor og kontrollutvalget
 6. Behandle budsjett 2022
 7. Behandle innkomne forslag og saker
  o Mellomfinansiering sandvolleyballanlegg
  ▪ Forskuttering av spillemidler fra Lier kommune
  ▪ Egen forskuttering av MVA-kompensasjon ved bruk av egenkapital
  ▪ Evt. annet låneopptak for mellomfinansiering
  o Evt. øvrige innkomne saker
 8. Dugnad / innsats for klubben
 9. Kontingent og avgifter + kakedugnader
 10. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor
 11. Valg av styre og representanter til regionsting
 12. Evt.
  Relevante dokumenter legges ut til gjennomsyn på klubbens facebookside:
  www.facebook.com/LierVBK
  Samt på vår hjemmeside
  https://liervolley.wordpress.com

Årsberetninger

Årsmøte Lier VBK 24. Mars 2021 kl. 18.00 – 19.30

Agenda

 1. Velkommen og godkjennelse av innkalling
 2. Opptelling av stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Behandle regnskap 2020, samt beretninger fra revisor og kontrollutvalget
 6. Behandle budsjett 2021
 7. Behandle innkomne forslag og saker
  • Ny lovnorm for Lier VBK
  • Evt. øvrige innkomne saker
 8. Dugnad / innsats for klubben
 9. Kontingent og avgifter + kakedugnader
  • Styrets forslag:
   • Styret gis myndighet til å innvilge en forholdsmessig reduksjon i aktivitetsavgift for sesongen 2021/22, i forhold til reduksjon i tilbud gjennom sesongen 2020/21 (for de som betalte aktivitetsavgift sist sesong).
   • For øvrig beholdes satser fra sist sesong
 10. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer, trenere og revisor
  • Forslag fra styret:
   • Fastsettelse av trenergodtgjørelser fortsetter å ligge under styrets beslutningsmyndighet
 11. Valg av styre og representanter til regionsting
 12. Evt.

Regnskap 2020

Revisjonsberetning fra revisor  

Budsjett 2021   

Forslag til ny lovnorm Lier VBK   

Styrets årsberetning

Personvern og samtykker

PERSONVERN (GDPR) I LIER VBK
Lier VBK tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle
personopplysninger på en forsvarlig måte. I den forbindelse vil alle
eksisterende medlemmer i løpet av kort tid motta en samtykkeforespørsel om
følgende:
– behandling av personopplysninger – dette i forbindelse med ditt eller ditt
barns medlemskap hos Lier VBK
– publiseringer av gruppebilder
– elektronisk informasjon

Samtykke er frivillig og styres av medlemmet selv eller dens foresatte.

Dette gjøres via Medlemsappen Gnist (har
tilknytning til vårt medlemssystem Styreweb). Medlemmet selv eller dens
foresatt har til enhver tid oversikt over samtykkene i Gnist, og her kan de
enkelt gi eller trekke tilbake sine samtykker. Samtykke må gjøres via innlogging
på pc.

Nærmere informasjon om Personvern og GDPR, finner du under temaet Personvern
på vår hjemmeside.