Personvern og samtykker

PERSONVERN (GDPR) I LIER VBK
Lier VBK tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende GDPR regelverk.
Det gjennomføres med jevne mellomrom en kartlegging av i hvilke IT-løsninger og eventuelle manuelle prosesser Lier VBK behandler personopplysninger.

Dokumentasjon for behandlingsgrunnlag og behandling personopplysninger:
Behandlingsgrunnlag – Personopplysninger for Lier VBK.
Personvernerklæring – omhandler hvor personopplysninger behandles og hvilke personopplysninger som behandles
Taushetserklæring – må undertegnes av personer med roller i Lier VBK som får tilgang til personopplysninger knyttet til medlemmer og kontakter.

I forbindelse med personvern, vil alle nye medlemmer i Lier VBK måtte svar på forespørsel om samtykke i forhold til følgende:
– behandling av personopplysninger – dette i forbindelse med ditt eller ditt barns medlemskap hos Lier VBK
– publiseringer av gruppebilder
– elektronisk informasjon

Samtykke er frivillig og styres av medlemmet selv eller dens foresatte.

Dette gjøres via Medlemsappen Gnist (har tilknytning til vårt medlemssystem Styreweb). Medlemmet selv eller dens foresatte har til enhver tid oversikt over samtykkene i Gnist, og her kan de enkelt gi eller trekke tilbake sine samtykker.